POSESJE JEDNORODZINNE

TERMINY

 

Krapkowice oraz posesje położone za rondem do granicy ze Steblowem, bez dzielnicy Otmęt wraz z zabudową wielorodzinną

19.03.2016 r.

18.06.2016 r.

10.09.2016 r.

26.11.2016 r.

dzielnica Otmęt Góra i Dół wraz z zabudową wielorodzinną

 

12.03.2016 r.

11.06.2016 r.

03.09.2016 r.

19.11.2016 r.

 

Ligota Krapkowicka, Żużela, Ściborowice, Nowy Dwór, Kórnica, Borek, Pietna, Żywocice, Steblów, Rogów Opolski, Gwoździce,
Dąbrówka Górna

 

05.03.2016 r.

04.06.2016 r.

27.08.2016 r.

29.10.2016 r.

Zbiórka rozpoczyna się o godzinie 6:00 w dniach podanych powyżej

NIE MOŻNA WYSTAWIAĆ: GRUZU I INNYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH, PAPY, STYROPIANU, OPON SAMOCHODOWYCH, MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST