Wybory Prezydenta RP

Marszałek Sejmu zarządził wybory prezydenckie na 9 października 2005 roku. II tura odbędzie się dwa tygodnie później – 23 października. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące wyborów prezydenckich.


 • Ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

 • Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 maja 2005r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

 • Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 5,41 KB 
pobrań: 1 
data: 2005-08-03 12:58:08 więcej...

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Informacja o losowaniu składów OKW
  W dniu 14 września 2005 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul.3 Maja 17 (II piętro, sala nr 27) odbyło się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze.

 • Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych - Po przeprowadzeniu losowania w skład OKW powołanych zostało 8 wylosowanych kandydatów wraz z osobą wskazaną przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych - Zarządzenie Nr  412/2005 Burmistrza Krapkowic z dnia  14 września 2005 roku w sprawie  powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w  Krapkowickim Domu Kultury w dniu 22  września  2005 roku o godzinie 13:00.

  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października w 2005 r.

  Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października w 2005 r. - rozmiar: 5,41 KB 
pobrań: 1 
data: 2005-08-03 12:58:08 więcej...

 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. o skreśleniu Włodzimierza Cimoszewicza z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. o skreśleniu Zbigniewa Eugeniusza Religi z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. o skreśleniu Daniela Tomasza Podrzyckiego z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie udziału mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2005 r. w sprawie udziału osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

Wybory prezydenckie - II tura


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2005 roku o kandydatach uczestniczących w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 5,41 KB 
pobrań: 1 
data: 2005-08-03 12:58:08 więcej...

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2005 roku dotyczącego usuwania plakatów wyborczych - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

Transport dla osób niepełnosprawnych w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 0 
data: 2005-08-03 13:50:43 więcej...

 

 


 

Zobacz  również: