Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  odbędą się 25 września 2005 roku. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące wyborów parlamentarnych.

 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 84, poz. 922 z późn. zm.) w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 84, poz. 921 z późn. zm.) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Kalendarz Wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 roku - rozmiar: 4,81 KB 
pobrań: 1 
data: 2005-08-03 13:02:27 więcej...

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów zestawień wyników głosowania w obwodzie stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

  Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczące zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - rozmiar: 4,81 KB 
pobrań: 1 
data: 2005-08-03 13:02:27 więcej...

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2005 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. - rozmiar: 4,81 KB 
pobrań: 1 
data: 2005-08-03 13:02:27 więcej...

 • Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.  - więcej...

 • Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 1 sierpnia 2005r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej... 

 • Informacja o losowaniu składów OKW
  W dniu 1 września 2005 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul.3 Maja 17 (I piętro, sala nr 25) odbyło się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze.

 • Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie Nr  404/2005 Burmistrza Krapkowic z dnia  01 września 2005 roku w sprawie  powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych odbyło się w  Krapkowickim Domu Kultury w Krapkowicach przy ul. Prudnickiej 7 (sala kinowa) w dniu 6  września  2005r. o godzinie 13:00. Celem spotkania był m.in. wybór przewodniczących i  zastępców Obwodowych Komisji Wyborczych.

  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu się - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2005 r. w sprawie udziału żołnierzy w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005r. - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 • Informacja o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień   25 września 2005 roku:

  Okręg wyborczy nr 21 do Sejmu i okręg wyborczy nr 20 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący województwo opolskie. Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Opolu przy ul. Piastowskiej 14.

  W okręgu wyborczym nr 21 do Sejmu wybieranych będzie  13 posłów, w okręgu wyborczym nr 20 do Senatu wybieranych będzie 3 senatorów.

  Wykaz zarejestrowanych okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu RP w Okręgu wyborczym Nr 21 - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

  Alfabetyczny wykaz kandydatów na senatorów w Okręgu wyborczym Nr 20 - rozmiar: 10,30 KB 
pobrań: 2 
data: 2005-08-03 13:02:17 więcej...

 

Zobacz: