• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Walne zebranie w OSP Steblów

W dniu 24 stycznia o godzinie 19:00 w świetlicy OSP Steblów odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ochotniczej straży pożarnej. Zebranie otworzył Wiceprezes druh Piotr Gregarek, który przywitał zaproszonych gości w osobach: Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krapkowicach dh Andrzeja Kasiura, Radnego Sejmiku Pana Ryszarda Donitzę, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Józefa Brzozowskiego, Radnego Steblowa Michała Mehlich, Sołtys Steblowa  Panią Barbarę Wieszołek, Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pana Bernarda Friedla i wszystkich strażaków zgromadzonych na zebraniu, następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, protokólanta oraz komisji uchwał i wniosków. Podczas zebrania wręczono medale i odznaczenia, przedstawiono sprawozdania, w tym w formie prezentacji przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za 2014 rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami udzielono absolutorium zarządowi za 2014 rok. Na zakończenie przedstawiono plan działalności i plan finansowy na 2015 rok oraz protokół komisji uchwał i wniosków, które to plany i protokół zostały przyjęte do realizacji.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku zaliczyć należy: wymianę okien w wieży, wymianę drzwi na stalowe, wykonanie izolacji poziomej, rozpoczęcie osuszania ścian i wymianę posadzki w garażu. Z życia kulturalnego: zorganizowanie I Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Strażaków o Puchar Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach. Planowane jest wpisanie turnieju na stałe w kalendarz działań OSP poprzez przygotowania do organizacji II turnieju.

Tekst: Jerzy Jarosz
Zdjęcia: Damian Górski

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).