• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o IV Sesji Rady Miejskiej

banner_sesja w krapkowicach.jpeg

IV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

     dnia 22 stycznia 2015 r. ( czwartek) o godz. 1400

    w Krapkowickim Domu Kultury , ul. Prudnicka 7 

 

 z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym

     od   30.12.2014 r. do 22.01.2015 r.

  1. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7

      porządku obrad.

 4.  Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 10.11.2014 r.).

 5.  Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 10.11.2014 r.)

 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

      a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze

            bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości

            przyległej  (projekt uchwały z dnia  16.12.2014 r.);

      b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia

            16.12.2014 r.);

      c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 

 30.12.2014 r.);

      e) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krapkowice na lata 2014- 2020 ( projekt

             uchwały z dnia 09.01.2015r.)

      d) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  oraz urządzeń

             kanalizacyjnych na lata 2015- 2017 (projekt uchwały z dnia 08.01.2015 r.)                                                                                          

  7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.

  8. Wolne wnioski i zapytania.

  9. Zakończenie IV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 

  Posiedzenia komisji  odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach :

  1. 19.01.2015r. godz. 1400  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  2. 20.01.2015r. godz. 14oo Komisja Spraw Społecznych
  3. 21.01.2015r. godz.14oo  Komisja Gospodarki i Finansów

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).