• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KRAPKOWICE - Ankieta

logo.jpeg

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY KRAPKOWICE

Szanowni Mieszkańcy Krapkowic,

Przystępujemy do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowic”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces planowania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy poprzez wypełnienie niniejszej ankiety i jej zwrot do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17.

lub w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie http://emisja.org/krapkowice

To od Państwa zaangażowania w proces ankietyzacji i udzielenia odpowiedzi zależy możliwość:
- zaplanowania działań inwestycyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie emisji CO2,

- wsparcia przez Urząd starań mieszkańców o pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Tylko gminy wdrażające Plany gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz sprawne przesyłanie ankiet.

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia ankiety,

prosimy o kontakt z Wykonawcą zadania:  

WGS84 Polska Sp. z o.o.,

tel. (22) 670-24-29, e-mail:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).