Zasłużony dla MiG Krapkowice

Odznaka   honorowa   „Zasłużonemu  dla  Miasta  i  Gminy  Krapkowice”  może  być  przyznawana   osobom   fizycznym   posiadającym   zdolność  do  czynności   prawnych, niezależnie   od  obywatelstwa  i  miejsca   zamieszkania, które  w  swej  pracy   zawodowej  lub   działalności   społecznej  szczególnie  przyczyniły  się  do  rozwoju  gminy  Krapkowice  i  samorządności  lokalnej.

Odznaka  może  być  również   przyznawana   osobom   prawnym  oraz  jednostkom i  organizacjom   nie  posiadającym  osobowości  prawnej za  uzyskanie  szczególnych   osiągnięć  związanych  z  ich  działalnością   na  rzecz  rozwoju  gminy.

Odznakę  przyznaje  Rada  Miejska  w  Krapkowicach  w  formie  uchwały.

Regulamin przyznawania odznaki:

 

Wykaz osób odznaczonych odznaką honorową „ZASŁUŻONEMU DLA MIASTA I GMINY KRAPKOWICE” 
w latach kadencji RM 1990 i nadal:

PDFodznaczeni-honorowa-odznaka.pdf (267,64KB)