Informacja o Sesji Rady Miejskiej

 III Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

 w dniu 30 grudnia  2014 r. ( wtorek  ) o godz. 1400

w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

 

z porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 04.12.2014 r. do 30.12.2014 r.
 3. Wnioski i zapytania radnych nie związane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 7 porządku obrad.
 4. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.).
 5. Zatwierdzenie Planów Pracy: Rady Miejskiej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2014 rok (projekt uchwały z dnia

  12.12.2014r.);

 1. wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok (projekt uchwały z dnia 12.12.2014r.);
 2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 
 3. 11.12.2014 r.);
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom

 (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.);

 1. zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego 

  pn.”Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego

  Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (projekt uchwały z dnia 11.12.2014 r.);

      g)    określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania

              i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,

              przypadających Gminie Krapkowice  i  jej jednostkom  podległym  (projekt uchwały

              z dnia 11.12.2014r.).

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie III Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

        Tydzień przed Sesją odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach posiedzenie połączonych komisji  rady  w dniu 23 grudnia 2014 r. godz. 1400