• PL
  • EN
  • DE
Drodzy mieszkańcy, informujemy, że Straż Miejska w Krapkowicach we wtorki i czwartki pracuje na dwie zmiany: I od godz. 7.00 do 15.00  i  II od 12.00 do 20.00. Pozostałe dni od 7.00 do 15.00. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Honorowy Obywatel Krapkowic

Uchwała nr XXXV/565/2002
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 2 września 2002 roku


w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice”


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami), oraz § 15 ust.2 pkt.14 Statutu Gminy Krapkowice Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:


§ 1

Ustanawia się tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Krapkowice” zwany dalej „tytułem”.


§ 2

Przyjmuje się regulamin nadawania tytułu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Kulpa


Załączniki do uchwały:

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).