• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komisje Rady Miejskiej (2014 - 2018)

Rada tworzy stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

 

 KOMISJA  REWIZYJNA

1. Malinowski Andrzej -      Przewodniczący Komisji

2. Kandziora Dariusz -        Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Mehlich Michał

4. Orzechowski Adam

5. Tomala Ewald

Przedmiot działania Komisji:
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa Statut Gminy Krapkowice.

 

 KOMISJA  GOSPODARKI  I  FINANSÓW

1. Brzezińska Krystyna -      Przewodnicząca Komisji

2. Bryś Szczepan

3. Brzozowski Józef

4. Burzyk Marzanna

5. Gut Józef

6. Holinej Adam

7. Kielar Anna

8. Koppe Werner -                  Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Kowalczuk Stefan

10. Mehlich Michał

11. Szarek Małgorzata

12. Thiel Artur

13. Tomala Ewald

Do pobrania >> PDFPlan Komisji Gospodarki i Finansów na 2015.pdf

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: ładem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, lokalnym transportem drogowym, ochroną środowiska, utrzymaniem czystości, inwestycjami i ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.       
 

 KOMISJA  SPRAW  SPOŁECZNYCH

1. Żyłka Ireneusz-               Przewodniczący Komisji

2. Brzozowski Józef

3. Burzyk Marzanna

4. Gut Józef

5. Kowalczuk Stefan

6. Linek Tomasz

7. Malinowski Andrzej

8. Szarek Małgorzata            Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Warzecha Andrzej

10. Zdun Jarosław

Do pobrania >> PDFPlan Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok.pdf

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: pomocą społeczną podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, polityką prorodzinną, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami pozarządowymi i ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy.

 

 KOMISJA  EDUKACJI,  KULTURY  I  SPORTU

1. Kielar Anna-                   Przewodnicząca Komisji

2. Brzezińska Krystyna

3. Holinej Adam

4. Kandziora Dariusz

5. Linek Tomasz

6. Orzechowski Adam

7. Thiel Artur

8. Warzecha Andrzej          Zastępca Przewodniczącego Komisji

9. Zdun Jarosław

10. Żyłka Ireneusz

Do pobrania >> PDFPlan Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2015 roku.pdf

Przedmiot działania Komisji:
Przedmiotem działania Komisji jest problematyka związana  szczególnie z: zapewnieniem odpowiedniej bazy, kadry i finansowania dla wychowania przedszkolnego szkolnictwa podstawowego i gimnazjów, funkcjonowaniem placówek pozaszkolnych, kulturalnych i bibliotek, upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa, w tym działalność klubów sportowych w mieście i gminie.

Do pobrania >> PDFPlan Pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.pdf