Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na przewóz osób w obie strony, zgodnie z wykazem miejscowości, tras, liczby osób i terminów wyjazdu ze środków EFS w ramach projektu pn. „Akademia przedszkolaka” POKL.09.01.01-16-002/13 nr umowy: POKL.09.01.01-16-002/13-00.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przewóz osób w obie strony, zgodnie z wykazem miejscowości, tras, liczby osób i terminów wyjazdu w ramach projektu „Akademia przedszkolaka”.

Do pobrania >> PDFna stronę.pdf (291,60KB)