Archiwum nagrań obrad Sesji Rady Miejskiej VIII Kadencji - sprzed dnia 25.02.2021

Zestawienie nagrań dostępne jest poprzez:

Nagrania VI i V kadencji oraz starsze udostępniane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach na wniosek.

Dezaktualizacja dawnego oprogramowania m.in typu Flash uniemożliwiła publikację i ekspozycję starszych nagrań na stronach internetowych Gminy Krapkowice oraz BiP. Za niedogodność przepraszamy.