Rada Miejska w Krapkowicach

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. W skład Rady Miejskiej  wchodzi 21 radnych. Kadencja  trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał.
 

Radni VIII kadencji (2018 - 2023):

 

FRIEDLA  BERNARD -  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

KRAJKA   ANDRZEJ -  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

ŻYŁKA  IRENEUSZ - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

 

BRZOZOWSKI  JÓZEF

 

KANDZIORA   DARIUSZ                 

 

KARWECKA  MARIA

 

KOCZULLA DOROTA               

 

LINEK    TOMASZ

 

MAKSELON  JAGODA                       

 

MALINOWSKI ANDRZEJ

 

MAŁKIEWICZ ANDRZEJ                           

 

MAZUREK  PAWEŁ

 

MISIEWICZ MARCIN                  

 

ORZECHOWSKI  ADAM

 

RYBCZYK  TERESA

 

THIEL  ARTUR

 

TOMALA   EWALD

 

WALIGÓRA   JAROSŁAW

 

WARZECHA  ANDRZEJ

 

WÓJCIK  ANNA

Kontakt z radnymi:
Biuro Rady Miejskiej - UMiG Krapkowice ul.3 Maja 17 - II piętro, pokój 31,
tel. 77 44 66 824,
e-mail: