• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rada Miejska w Krapkowicach

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. W skład Rady Miejskiej  wchodzi 21 radnych. Kadencja  trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał.
 

Radni VII kadencji (2014 - 2018):

1.

Bryś Szczepan Jan

  2.

Brzezińska Krystyna

3.

Brzozowski Józef Marian

4.

Burzyk Marzanna

5.

Gut Józef

6.

Holinej Adam

7.

Kandziora Dariusz Piotr

8.

Kielar Anna

 9.

Koppe Werner Alojzy

10

Kowalczuk Stefan

11

Linek Tomasz Mikołaj

12

Malinowski Andrzej Marian

13

Małkiewicz Andrzej Ryszard

14

Mehlich Michał Piotr

15

Szarek Małgorzata Zuzanna

16

Orzechowski Adam Wojciech

17

Thiel Artur Sebastian

18

Tomala Ewald Rajmund

19

Warzecha Andrzej Józef

20

Zdun Jarosław Jan

21

Żyłka Ireneusz Wiesław

Kontakt z radnymi:
Biuro Rady Miejskiej - UMiG Krapkowice ul.3 Maja 17 - II piętro, pokój 31,
tel. 077 44 66 824,
e-mail: