Gimnazjalny inkubator talentów

W dniu 6 listopada 2014 r. w ramach realizacji projektu pn. „Gimnazjalny Inkubator Talentów”, grupa młodzieży I klasy gimnazjalnej ZSS Nr 1 w Krapkowicach  wraz z opiekunką panią Wiesławą Wanicką uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Tematem spotkania było dotychczasowe uczestnictwo Polski
w Uni Europejskiej, a także omawiane były korzyści dla Krapkowic jakie niesie za sobą obecność w UE. Młodzież była zainteresowana inwestycjami i projektami przeprowadzonymi z udziałem środków unijnych. Przy okazji młodzi ludzie dowiedzieli się czym jest i jakie pełni zadania samorząd gminny.

Spotkanie było bardzo ciekawe, a młodzi ludzie aktywnie w nim uczestniczyli zadając pytania. Na pamiątkę z wizyty w Urzędzie młodzież i ich opiekunką otrzymali kalendarz na rok 2015 wydany przez gminę Krapkowice w ramach projektu pn. „10 lat przyjaźni i współpracy partnerskiej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa Przekraczamy Granice.

Goście otrzymali także książkę promującą o działalność samorządu, która z pewnością będzie pomocna w dalszych zajęciach w ramach projektu, którego są uczestnikami.

1.jpeg2.jpeg3.jpeg