Straż Miejska edukuje dzieci

Od piątku 10.10.2014r. Straż Miejska w Krapkowicach rozpoczęła cykl spotkań w szkołach podstawowych związanych z bezpieczeństwem najmłodszych poruszających się chodnikami oraz drogą. Spotkania takie inaczej niż dotychczas, odbywają się również  w terenie tj. na drogach, chodnikach i przejściach dla pieszych. Podczas spotkań strażnicy miejscy przekazują dzieciom wiedzę praktyczną jak bezpiecznie należy poruszać się idąc np. do szkoły. Ćwiczenia obejmują także właściwe przechodzenie przez drogę na przejściach dla pieszych i poza nimi. Dodatkowo rozdawane są gadżety odblaskowe, które obecnie należy nosić po zmierzchu poza terenem zabudowanym, a jednocześnie znacznie wpływają na lepszą widoczność pieszego, a tym samym na jego bezpieczeństwo.

Straż Miejska w Krapkowicach

1.jpeg2.jpegSAM_1420.jpegSAM_1421.jpegSAM_1424.jpegSAM_1425.jpeg