Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 14 października br. w Krapkowickim Domu Kultury uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.  Na zaproszenie Burmistrza Krapkowic w uroczystości udział wzięły władze miasta, radni Rady Miejskiej w Krapkowicach, kierownicy jednostek oświatowych oraz nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni na terenie gminy Krapkowice.

Burmistrz  Krapkowic Andrzej Kasiura wręczył Listy Gratulacyjne i nagrody dyrektorom oraz nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Złożył życzenia wielu sukcesów pedagogicznych, zadowolenia z pracy i poczucia ważności wykonywanego zawodu.

Burmistrz przekazał wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz oświaty dyrektorom szkół i przedszkoli, którzy przeszli po latach pracy na zasłużoną emeryturę. Podziękował również przedstawicielom związków zawodowych za współpracę w zakresie realizacji wielu zadań w obszarze edukacji.

Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych wręczyli nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej  szczególnie wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali również pedagodzy szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie.

Upominkiem muzycznym dla wszystkich zaproszonych gości był występ Zespołu „Dancing Queen” w repertuarze zespołu ABBA.

PDFDziękuję nauczycielu.pdf (70,41KB)
PDFŻyczenia z okazji DEN.pdf (198,49KB)