• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Finał programu Przejrzysta Polska

W 2005 roku Gmina Krapkowice wzięła udział w akcji społecznej Przejrzysta Polska. Celem projektu było promowanie dobrych praktyk pracy samorządu  - sprzyjających przejrzystości oraz dążenie do poprawy jakości życia publicznego.

Udział w akcji polegał na zrealizowaniu zadań odpowiadających sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. W sumie wdrożyliśmy  sześć zadań obligatoryjnych oraz dwa zadania fakultatywne.

Wszystkie zadania oceniał ekspert krajowy programu Pan Ryszard Wilczyński oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. Wniesiono wiele cennych uwag i wskazówek dotyczących sposobu wykonania poszczególnych zadań tak, aby ich wdrożenie w istotny sposób przyczyniło się do poprawy świadczonych usług i  zwiększenia udziału mieszkańców w tworzeniu i realizacji lokalnej polityki społecznej.

Liczymy, że udział w ogólnopolskiej akcji Przejrzysta Polska a także otrzymany po raz trzeci i na stałe certyfikat "Gmina Fair Play" Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz prestiżowy tytuł Złota Lokalizacja Biznesu "Gmina Fair Play" 2005 staną się prawdziwym znakiem jakości Gminy Krapkowice i spowodują wzrost zaufania ze strony obywateli i potencjalnych inwestorów.

Przejrzysta Gmina będzie:

  • skutecznie przekazywać mieszkańcom podstawowe informacje o zasadach swego funkcjonowania,
  • na bieżąco docierać do zainteresowanych mieszkańców z informacjami na temat ważnych dla społeczeństwa spraw, którymi zajmują się władze,
  • konsekwentnie wcielać w życie postawę braku tolerancji dla korupcji,
    wspierać inicjatywy obywatelskie mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno-ekonomiczny gminy,
  • skutecznie włączać społeczność lokalną w proces tworzenia długofalowych planów działania,
  • wypracowywać metody stałej, systemowej poprawy swojego funkcjonowania, dążąc do coraz lepszego spełniania oczekiwań swoich klientów,
  • skutecznie informować społeczność lokalną o finansowych i organizacyjnych aspektach  swojego funkcjonowania.

Wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom współpracującym przy realizacji zadań w programie składa serdeczne podziękowania zespół koordynujący wdrożenie: Mieczysław Kożuch ,Wanda Badora, Grzegorz Chanas, Magdalena Ciępka, Piotr Górecki, Danuta Noskowicz, Beata Stępniowska, Irena Wójcik.

Uroczystość  wręczenia certyfikatów nagrodzonym samorządom odbyła się 4 marca  2006 roku  w Warszawie, w siedzibie „Gazety Wyborczej”.


  certyfikat_przejrzysta polska.jpeg


Certyfikat ukończenia akcji "Przejrzysta Polska"

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).