• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC O UZYSKANIU DODATKOWEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU

INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC

o uzyskaniu dodatkowego dofinansowania

na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice - V nabór”

 

Informuję, że Gmina Krapkowice uzyskała dodatkowe dofinansowanie w wysokosci 15 789,91 zł na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice - V nabór” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie aneksu Nr 01/124/2014 z dnia 7 października 2014 r. do umowy dotacji z dnia 20 sierpnia 2014 roku Nr 92/2014/G-28/OZ-ZOA/D.

Wartość zadania brutto wynosi 99 532,20 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa 20/100), a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  kwota 49 766,10 zł,

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  kwota 34 836,27 zł,

- 15 % udział środków własnych właścicieli nieruchomości – kwota 14 929,83 zł.

 

 

 

 

                                                                              Burmistrz Krapkowic

                                                                                 Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).