• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja Burmistrza Krapkowic o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

INFORMACJA BURMISTRZA KRAPKOWIC O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU

o uzyskaniu dofinansowania

na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice - V nabór”

 

Informuję, że Gmina Krapkowice uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krapkowice - V nabór” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 20 sierpnia 2014 roku
Nr 92/2014/G-28/OZ-ZOA/D.

Wartość zadania brutto wynosi 80 955,83 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 83/100),
a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
–  kwota 40 477,92 zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  kwota 28 334,54 zł

- 15 % udział środków własnych właścicieli nieruchomości – kwota 12 143,37 zł.

 

                                                                             Burmistrz Krapkowic

                                                                                   Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).