Przejrzysta Polska - Przejrzysta Gmina

opis: Logo akcji - Przejrzysta Polska
rozmiar: 2,29 KB
pobrań: 11
data: 2005-07-08 13:38:44                 Akcja społeczna „Przejrzysta Polska"

 

Szanowni Państwo!
Samorząd Krapkowic postanowił w grudniu 2004 roku przystąpić do akcji „Przejrzysta Polska”.

Chcemy, by promowanie uczciwości i skuteczności pracy urzędu  przyczyniło się do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są jak zapowiadają organizatorzy, samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Samorządy, które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami nagrodzone zostaną certyfikatem uczestnictwa wydanym przez organizatorów  i znajdą się na specjalnej „mapie przejrzystości” samorządów w Polsce. Liczymy na to, że wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli, a także potencjalnych inwestorów. Mamy nadzieję także, że udział w programie doprowadzi do  konsekwentnego realizowania  opisanych zasad w codziennej pracy urzędu.

Do akcji tej zgłosiło się 775 samorządów.

Zadania zostały przyporządkowane do 6 zasad, a spośród nich do realizacji w 2005 roku zostały wybrane:

I. Zasada przejrzystości
    1.1.Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie.

II. Zasada braku tolerancji dla korupcji
    2.1.Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miejskiego.

III. Zasada partycypacji społecznej 
    3.1.Opracowanie i wdrożenie karty współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
    3.6.Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.

IV. Zasada przewidywalności 
   4.1.Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy.
  4.3.Wprowadzenie stałych terminów obrad rady miejskiej (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju.

V. Zasada fachowości 
   5.1.Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze.

VI. Zasada rozliczalności 
  6.1.Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".