• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zaproszenie do składania oferty cenowej na przewóz osób w ramach projektu „Akademia przedszkolaka ”

Krapkowice, 3 październik 2014 r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na przewóz osób w ramach projektu „Akademia przedszkolaka ”

Gmina Krapkowice, Wnioskodawca projektu „Akademia przedszkolaka ” zamierza zorganizować przewóz osób zgodnie z wykazem miejscowości, tras, liczby osób i terminów w stanowiącym załącznik nr 1.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Akademia przedszkolaka – przewóz osób” na adres Biura Projektu:

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

ul. Moniuszki 6

47-300 Krapkowice

tel. – fax. 77 44 60 007

e-mail: jagatka5@poczta.onet.pl

 

Nie przewiduje się dzielenia zamówienia.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 14 października 2014r. do godz. 1200.

Decyduje data wpływu oferty.

Dodatkowe informacje pod numerem: 77 4460 336.

Kierownik Projektu „Akademia przedszkolaka ”

Agata Juszczyk

Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci wraz z opiekunami w obie strony na trasie zgodnej z wykazem placówek uczestniczących w Projekcie pt. „Akademia przedszkolaka” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zainteresowane podmioty proszone są o przygotowanie wyceny przewozu dzieci wraz opiekunami na trasie i w terminie zgodnym z załączonym harmonogramem i wykazem placówek stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia:

II. W ramach realizacji zmówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

  1. Przewozu tam i z powrotem  641 osób (582 dzieci w wieku od 3 do 7 lat, wraz z 59 opiekunami) do opolskiego Teatru lalek, zgodnie harmonogramem oraz wykazem placówek określonym w załączniku 1 do zaproszenia.

III. Termin wykonania zamówienia:

Według ustalonego przez Zamawiającego harmonogramu stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zaproszenia.

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Kierownik Projektu Agata Juszczyk „Akademia przedszkolaka ”, tel. 77 4460 336

2. Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się w wyborze oferty oraz sposób obliczania ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  http:// www.krapkowice.eu

do pobrania:
DOCXFormularz ofertowy.docx
PDFHARMONOGRAM WYJAZDÓW DO TEATRU LALEK.pdf
PDFZaproszenie do składania oferty cenowej na dowóz dzieci do teatru.pdf
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).