• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

47-300 Krapkowice
ul. Rybacka 9
tel. 077 46 61 888; 077 46 64 188
NIP: 755-18-01-633
e-mail: biuro@zgkim.eu
bip.zgkim.krapkowice.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7.00 do 15.00
Kasa czynna: poniedziałek - piątek od 7.00 do 14.00 (z przerwą od 9.30 - 10.00)


Prezes: Józef Piosek

Gł. Księgowy: Karina Rymwid-Mickiewicz


Podstawy prawne działalności Spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZGM" Spółka z o.o. w Krapkowicach jest młodą firmą, powstałą na mocy uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach NR XXI/324/2000 z dnia 27.11.2000 r.

Podstawą działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego "ZGM" Spółka z o.o. w Krapkowicach jest akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który został zawarty 25.06.2000 r. (Repertorium A nr 1644/2001) oraz Aneks do aktu założycielskiego (Repertorium A nr 1984/2001).

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 90548 w dniu 12.02.2002 r. w Sądzie Rejonowym w VIII Wydziale Gospodarczym w Opolu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi łącznie 1.115.000zł. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje Gmina Krapkowice.


Przedmiot działalności Spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZGM" Spółka z o.o. powstało, aby zaspokajać potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa. Cel działania Towarzystwa został zawarty w Akcie Założycielskim TBS "ZGM" Sp. z o.o. Zgodnie z postawieniami Aktu Założycielskiego Towarzystwo może:
1. Nabywać budynki mieszkalne
2. Przeprowadzić remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu
3. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa
4. Budować domy i je eksploatować na zasadach najmu
5. Sprawować - na podstawie umów zleceń - zarząd budynkami nie stanowiącymi jego własności
6. Prowadzić w imieniu Gminy w Krapkowicach na podstawie umowy - zlecenia sprawy związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi po akceptacji Burmistrza
7. Prowadzić inną działalność związaną z budonictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą:
- budować lokale mieszkalne finansowane ze środków własnych przyszłych właścicieli - pełnić funkcję inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych i infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym - budować obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych - przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa - produkcja i obrót materiałami budowlanymi.


więcej informacji na temat ZGM >> Biuletyn Informacji Publicznej rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).