Informacja z realizacji postanowień umowy oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Krapkowice pod budowę portu jachtowego

Aktem notarialnym nr rep. A-815/2012 w dniu 19.04.2012 roku oddano w użytkowanie wieczyste na 99 lat Stowarzyszeniu Port Jachtowy Krapkowice nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Krapkowice o powierzchni 0,7877 ha pod budowę portu jachtowego.

Stowarzyszenie przejmując grunty zobowiązało się do realizacji inwestycji polegającej na budowie komercyjnej Mariny/portu jachtowego. W celu nadzoru nad realizacją postanowień ww. aktu notarialnego zwrócono się do Stowarzyszenia o informację o zrealizowanym zakresie inwestycji.

          W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice, Komandor Portu Pan Jan Szefer udzielił pełnej informacji o stanie realizacji postanowień zawartych w umowie z dnia 19.04.2014 r. wskazując, iż w minionym czasie przy wielkim zaangażowaniu członków Stowarzyszenia oraz ciągłej pomocy Kierownictwa i pracowników UMiG Krapkowice dnia 08.09.2014 r decyzją Starostwa Powiatowego otrzymano pozwolenie administracyjne na funkcjonowanie wybudowanego basenu portowego przystosowanego do postoju, cumowania i przybijania różnego rodzaju jednostek pływających. Tylko w tym roku w tzw. szczytach cumowało czasami około 35 jednostek w tym z zagranicy. Uruchomiono keję dla statków pasażerskich, gdzie przez cały sezon jest do dyspozycji mieszkańców duży obiekt wycieczkowy dla ok.100 osób. Port został wyposażony w pomosty, /w tym jeden „Krapkowickie Molo” realizowany przy pomocy funduszy UE/. Teren został wyposażony w sieć wodociągową oraz energię elektryczną. W ramach realizacji drugiego projektu UE „Odrzański Zakątek” zrealizowano budowę altanek do wypoczynku, postawiono kontener sanitarny z możliwością korzystania z łazienek, toaletę, a ścieki są odbierane poprzez specjalnie zabezpieczony przed powodzią zbiornik do odbioru nieczystości ciekłych ze statków. Wybudowano również slip do wodowania statków. Stowarzyszenie jest obecnie w trakcie organizacji zaplecza infrastruktury, w tym już czynnej małej gastronomii, obiektu magazynowo-warsztatowego, bosmanatu, postawiono na terenie małą estradę, gdzie w wieczory odbywają się występy. Do końca roku zakończona zostanie realizacja trzeciego projektu „Miejsce Sportu i Rekreacji Nad Odrą w Krapkowicach”, gdzie zostanie zakupionych 12 kajaków i rower wodny z przeznaczeniem do korzystania przez młodzież. Trwają rozmowy na temat zorganizowania na terenie portu Centrum Szkoleniowego Odrzańskiego Ratownictwa Specjalistycznego, którego uruchomienie zależy od pomocy i środków Wydziału Antykryzysowego Wojewody Opolskiego. Udostępniono bezpłatnie miejsce dla jednostki ratowniczej straży pożarnej. Trwa budowa 10 miejsc postojowych z pełnym zapleczem dla samochodów kempingowych. Ostatnio wybudowano chodnik spacerowy na terenie portu z własnych środków za sumę 16 tys. PLN. Całość środków własnych w formie pracy członków na dzień dzisiejszy zamyka się sumą 800 tys. PLN od momentu rozpoczęcia budowy. Komandor Portu podkreślił, że kończący się pierwszy pełny sezon udowodnił, że taki obiekt był bardzo potrzebny społeczności krapkowickiej, trzeba go dalej rozbudowywać, gdyż  w tym roku tereny te stały się naturalnym miejscem rekreacji Krapkowiczan.

          Zarząd Stowarzyszenia przy tej okazji złożył serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi za codzienną pomoc w trudnej realizacji budowy portu.