Informacja dotycząca zadania – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna

WiK Krakowice Sp. z o.o.  wyłoniło wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PAGA-PRO" Sebastian Pandel ul. Piastowska 16; 47-303 Krapkowice.

Zakres prac obejmuje budowę 5 739 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

Wartość robót po przetargu to 2 714 324,53 zł netto z czego dofinansowanie z PROW wyniesie 1 142 922,00 zł czyli około 42 %.

Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietna rozpoczęto w czerwcu 2014 r., zakończenie robót planowane jest na 31.03.2015 r.