Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy
Kórnica, ul. Główna 2, 47-351 Krapkowice
tel./fax: 77 467 31 08

Dyrektor: mgr Ryszard Reszczyński 

e-mail:
strona: http://www.kornica.pl
Więcej na temat ZSP w Kórnicy: Biuletyn Informacji Publicznej