Dożynki Miejsko-Gminne 2014 w Dąbrówce Górnej - fotorelacja

W dniach 6-7 września 2014 r., w Dąbrówce Górnej odbyły się Dożynki Miejsko Gminne 2014 r. Dożynki to święto wszystkich mieszkańców gminy, które co roku licznie gromadzi krapkowicką społeczność oraz wielu gości. To dobry czas i miejsce, aby docenić trud pracy na roli, aby wspólnie cieszyć się i dziękować za zebrane plony.

Świętowanie rozpoczęło się już w sobotę 6 września, otwarciem i oddaniem do użytku nowo powstałego terenu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy szkole podstawowej w Dąbrówce Górnej oraz parkingu przy ul. Prószkowskiej, aby zakończyć dzień zabawą taneczną na boisku LZS Dąbrówka Górna.

Niedziela 7 września, główny dzień obchodów dożynkowych, rozpoczął się uroczystą, dziękczynną mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. Rocha w Dąbrówce Górnej. Następnie pięknie przystrojonymi ulicami Dąbrówki przemaszerował barwny korowód dożynkowy, który poprowadziła orkiestra KDK Krapkowice, przy udziale krapkowickich mażoretek. Ponadto w korowodzie maszerowali gospodarze dożynek: Starostowie Dożynkowi, Burmistrz Krapkowic, zaproszeni goście oraz mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy Krapkowice, którzy na barwnie udekorowanych wozach prezentowali przygotowane przez poszczególne Sołectwa korony dożynkowe, zebrane płody rolne oraz przedstawiali zabawne scenki rodzajowe, nawiązujące bądź to do tradycji, bądź do aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej.

Oficjalna część dożynek odbyła się w namiocie biesiadnym, na boisku LZS Dąbrówka Górna i rozpoczęła się od przekazania przez Starostów Dożynkowych na ręce gospodarza gminy, Burmistrza Krapkowic chleba dożynkowego, daru ziemi i pracy rąk ludzkich. Po przywitaniu wszystkich gości oraz podziękowaniach za obfitość płodów rolnych i trud rolniczej pracy, rozpoczęło się radosne świętowanie przy występach artystycznych dzieci, młodzieży i zaproszonych zespołów z gwiazdą wieczoru - kabaretem OT.TO. Wszystkiemu towarzyszyła wspaniała pogoda i radosna atmosfera.

Tegoroczne dożynki różniły się jednak nieco od dożynek z lat poprzednich. W tym roku nie zorganizowano bowiem konkursu na najpiękniejszą koronę dożynkową, ponieważ uznano, że wszystkie korony są równie piękne. W związku z tym Burmistrz Krapkowic przyznał wszystkim Sołectwom, które wystawiły swoje korony jednakową nagrodę pieniężną w wysokości 700zł.  Natomiast korowody dożynkowe z poszczególnych Sołectw otrzymały dodatkowo nagrody w wys. 300zł. Za trud w przygotowaniu koron oraz korowodów mieszkańcom Sołectw Gminy Krapkowice serdecznie dziękujemy.  

UMiG w Krapkowicach