• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Krapkowicach

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZ KRAPKOWIC


Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz
§ 3 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku ze zmianami )


ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:
1. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice zapisanej w KW
OP1S/00015602/6, położonej w Krapkowicach, wolnej od obciążeń, a składającej
się z działek o numerach:
1) 53/17 z karty mapy 3 o powierzchni 0,5409 ha,
2) 58/11 z karty mapy 3 o powierzchni 0,6020 ha.
Cena wywoławcza - 337.156,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


2. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice zapisanej w KW
OP1S/00015602/6, położonej w Krapkowicach, wolnej od obciążeń, a składającej
się z działek o numerach:
1) 53/19 z karty mapy 3 o powierzchni 0,5641 ha,
2) 58/13 z karty mapy 3 o powierzchni 0,6400 ha
Cena wywoławcza - 341.844,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww.
nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę przemysłową, baz składowych, magazynów.


Przetarg (otwarcie ofert – część jawna) odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 ( II budynek, II piętro, mała sala )
w dniu 26 września 2014 roku o godz. 9:00.

pełna informacja >> PDFzarzadzenie 865 2014.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).