Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach
ul. Moniuszki 6,47-300 Krapkowice

tel: 77 4460 333
fax: 77 4460 007

p.o. dyrektor przedszkola: mgr Klaudia Pierzkała
wicedyrektor: mgr Ewa Dziergas-Węgrzyn

E-mail: pp2@krapkowice.pl
Strona: www.pp2.krapkowice.pl
Więcej na temat PP nr 2: Biuletyn Informacji Publicznej