Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel. 77 44 60 384 Krapkowice
tel. 77 46 62 366 Steblów
 
Kierownik jednostki: mgr Elżbieta Nagel

e-mail:
Strona: www.pp1.krapkowice.pl
Więcej na temat PP nr 1: Biuletyn Informacji Publicznej