• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach
47 - 300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel. 077 44 60 384
 
Kierownik jednostki: mgr Danuta Glinka

Kontakt z placówką:
tel. 077 44 60 384 Krapkowice
tel. 077 46 62 366 Steblów
e-mail:
http:// www.pp1.krapkowice.pl
 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6:30 - 15:30 w Krapkowicach,
                                                            8:00 - 13:00 w Steblowie.
Kancelaria przedszkola jest czynna w godzinach 7:00 - 15:00.

Oferta edukacyjna, zgodna z Ustawą o Systemie Oświaty, jest wzbogacona zajęciami dodatkowymi, płatnymi przez rodziców.

W jej zakres wchodzą:
 • zajęcia z języka niemieckiego
   
 • zajęcia z języka angielskiego
   
 • rytmika.
   


W ciągu roku szkolnego organizowane są wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora w Opolu, dzieci biorą udział w koncertach w Szkole Muzycznej w Krapkowicach. Jest organizowanych wiele zajęć plenerowych i wycieczek, mających na celu poznanie regionów Opolszczyzny. Tradycją placówki są różnorodne formy współpracy z rodzicami, między innymi przez zajęcia otwarte z udziałem rodziców, uroczystości rocznicowe, festyny dochodowe na rzecz placówki. Przedszkole jest wyremontowane, posiada ekologiczne gazowe ogrzewanie, bardzo dobrą bazę dydaktyczną. Realizowane są autorskie programy nauczania z matematyki wg koncepcji Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, program naturalnej nauki czytania oraz wychowanie komunikacyjne. Przedszkole bierze czynny udział w życiu społeczno - kulturalnym miasta. W kolejnych edycjach sportowych Olimpiad przedszkolaków uzyskujemy czołowe lokaty a (zajmując I miejsce w 1997 i 1998 roku).

HISTORIA PRZEDSZKOLA
Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach mieści się przy ulicy Moniuszki 12. Cała ulica Moniuszki została oddana do użytku w 1929 roku i w tym samym roku Zakłady Papiernicze wykupiły tereny po obu stronach ulicy dla swoich pracowników pod zabudowę domków mieszkalnych. Od 1930 roku rozpoczęto budowy domków państwa Langer, Wiencek, Scheer, Kazik, Czaja, Ciba, Niesloj, Pelka i Malorny. Do dziś w sąsiedztwie przedszkola mieszkają państwo Wiencek, Langer, Pelka oraz pani Malorny - Głowiak, która była jedną z pierwszych przedszkolaków w naszej placówce w 1937, w drugim roku funkcjonowania przedszkola. Przypuszcza się, że okres budowy przedszkola przypada na lata 1933 - 1935. Pierwszą nauczycielką pracującą w przedszkolu była panna Schtelcel. W czasie wojny przedszkole stało się miejscem stacjonowania i przebywania żołnierzy chorych i poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Po roku 1945 organizacją przedszkola przy ul. Moniuszki 12 zajął się pan Piotr Świerc wraz z przedszkolanką Franciszką Nowak, mieszkanką Krakowa. Wymieniona wraz ze swoją rodziną podczas okupacji pomogła się schronić Piotrowi Świerc i uniknąć wcielenia go do wojsk niemieckich. W 1957 roku kierownictwo przedszkola objęła pani Dorota Kuchna, mieszkanka Gogolina. Prowadziła to 2 - oddziałowe przedszkole do roku 1970. W tym roku placówka zmieniła stopień organizacyjny na przedszkole 3 oddziałowe. W 1980 roku dyrektorką przedszkola została Urszula Strzała. W roku szkolnym 2000/2001 przedszkole stało się przedszkolem czterooddziałowym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym oddział zamiejscowy w Steblowie, przy ulicy Szkolnej 2.

Przedszkole jest na stałe wpisane w pejzaż historycznej części Krapkowic, stara się poprzez pracę dydaktyczno - wychowawczą z dziećmi tworzyć współczesność tego miasta.
 

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).