Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, Os. XXX- lecia 23
tel./faks: 77 46 64 799
email:
Dyrektor – mgr Aleksandra Mrosek

Godziny pracy ośrodka: 7.30 – 15.30
Przy ośrodku działa Dom Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów.

W ośrodku dla uczestników ŚDS i DDP dostępne są posiłki obiadowe, którego koszt wynosi:

  • od poniedziałku do piątku – 3,50 zł / 1 posiłek /100% odpłatności,
     
  • w soboty i niedziele – 4,00 zł / 1 posiłek /100% odpłatności,
     


Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, powołaną do realizacji zadań zleconych gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Placówka zapewnia pomoc osobom w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika ŚDS niezbędnych do możliwie samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia w środowisku. 


więcej na temat Środowiskowego Domu Samopomocy>> Biuletyn Informacji Publicznej