• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Damrota 2
tel. centrala: 774447600
faks: 774447613
e-mail:
 
Pozostałe telefony:

Kierownik – mgr Marlena Kornaś

Godziny pracy i przyjęć:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek - piątek 7.15-15.00

Swym działaniem obejmuje obszar miasta i gminy Krapkowice. Wykonuje zadania własne i zlecone zgodnie z zapisami Ustawy o pomocy społecznej.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się:
 1. Dział Usług Opiekuńczych - zajmujący się organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie fizjoterapii na rzecz ludzi starszych, samotnych i schorowanych, podopiecznych OPS w Krapkowicach. Podstawowa usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze świadczone przez OPS są odpłatne, a ich koszt ustalony jest procentowo w zależności od dochodu osoby korzystającej z tej formy pomocy. Im wyższy dochód, tym wyższa odpłatność.
   
 2. Dział Profilaktyki i Uzależnień - zajmuje się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o Ustawę z dnia 26 października 1982 r. (z późn. zmianami) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja zadań prowadzona jest w postaci "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" uchwalanego corocznie. OPS zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie.
   
 3. Dział dodatków mieszkaniowych - wykonuje zadania własne gminy zgodnie z Ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych z dnia 2 lipca 1994 r. z późn. zmianami. Kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego wynosi:
  na osobę samotną 150% najniższej emerytury;
  na osobę w rodzinie 100% najniższej emerytury;
   
 4. Stołówka OPS - mieści się w budynku żłobka w Krapkowicach przy ul. Moniuszki 6 - wydaje na podstawie decyzji OPS jeden gorący posiłek dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. W budynku OPS mieści się również biuro Zarządu Opolskiego Stowarzyszenia dla Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera. Prezesem Stowarzyszenia jest mgr Lidia Konowalik. Dyżury pełnione są w każdą ostatnią środę miesiąca od godz. 16 do 18, natomiast informację telefoniczną można uzyskać codziennie, dzwoniąc pod numer telefonu OPS.
   
 5. Przy OPS działa także Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przewodniczy mgr Zdzisław Markiewicz.
   

Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje mikrobusem WV-Bus, który zakupiony został przez Gminę, przy znaczącym udziale PFRON, stanowi on bazę do transportu osób niepełnosprawnych na terenie gminy. Wykorzystywany jest głównie do przewozu dzieci i osób dorosłych do placówek Opieki półstacjonarnej (Środowiskowy Dom Samopomocy), służby zdrowia, opiekuńczych i innych.


więcej na temat Ośrodka Pomocy Społecznej>> Biuletyn Informacji Publicznej rozmiar: 3,44 KB
pobrań: 0
data: 2006-01-09 13:36:24

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).