Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat – część działki nr 659, działki nr 6130, 6155, 5696 i 5780 obręb Krapkowice.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 20-2024.pdf (266,14KB)