Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 03.06.2024 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowej elektroenergetycznej SN (powyżej 1 kV), budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN (poniżej 1 kV) i zestawów złączowych nN (poniżej 1 kV) na dz. nr 3921, 3918, 3917, 3762, 3890 obręb Krapkowice.

 

 

 

                                                                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                  /-/ Katarzyna Kubacka

                                                                                                                                 Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki