Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Sołectwa z czterech gmin otrzymały dofinansowanie ważnych dla lokalnych społeczności przedsięwzięć. 22 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach wicemarszałek województwa opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura przekazała umowy i listy gratulacyjne samorządowcom z powiatu krapkowickiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

„Dziękuję Państwu za aktywne włącznie się w edycję Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Czasem trzeba mieć nie tylko pomysł, ale i środki żeby ten pomysł zrealizować” mówiła pani wicemarszałek.

Do gminy Krapkowice trafi 26 tys. zł, wkład gminy Krapkowice przeznaczony na realizację zadań to 42 tys. zł.

IMG_2276.jpeg

Sołectwo Borek otrzyma dofinansowanie na „Doposażenie sołectwa Borek w zestawy biesiadne” (wartość zadania 10 000 zł, dofinansowanie 6 500 zł, wkład gminy 3 500 zł), sołectwo Dąbrówka Górna na „Remont altany drewnianej w Dąbrówce Górnej wraz z wymianą podłogi” (wartość zadania 20 000,00 zł, dofinansowanie 6 500 zł, wkład gminy 13500 zł), sołectwo Kórnica na „Doposażenie sołectwa Kórnica w namiot i zestawy biesiadne” (wartość zadania 10 000,00 zł, dofinansowanie 6 500 zł, wkład gminy 3 500 zł), a Pietna na „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Pietna” (wartość zadania 28 000 zł, dofinansowanie 6 500 zł, wkład gminy 21 500 zł).

Planowany termin realizacji przedsięwzięć nastąpi najpóźniej do końca października tego roku. Przypomnijmy Marszałkowska Inicjatywa Sołecka przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

Dziś umowy na realizację projektów podpisały także dwa Stowarzyszenia z Krapkowic: Tabata i Towarzystwo Miłośników Krapkowic.

 

Kategorie strony: Aktualności lokalne