Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że projekt decyzji o warunkach zabudowy dla DK DOM Sp. z o.o., dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działkach ewidencyjnych nr 3355 i 3356 obręb Krapkowice przesłany został do uzgodnień z następującymi organami:

  1. Geologiem Wojewódzkim,
  2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Z uzgodnieniami strony będą się mogły zapoznać po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego.

 

 

                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                    /-/ Katarzyna Kubacka

                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki