Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 16.05.2024 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie trybun –  doposażenie stadionu w Otmęcie w ramach projektu „Uzupełnienie o część lekkoatletyczną boiska przy Publicznej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 oraz doposażenie stadionu w Otmęcie”, na terenie działki nr 3483 obręb Krapkowice.

 

 

                                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                                    /-/ Katarzyna Kubacka

                                                                                                                                                  Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki