Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do zbycia na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Kościelna 6/2, działka  nr 3082 obręb Krapkowice.

PDFZarządzenie 3.2024.pdf (219,42KB)