Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - działki nr 1, 7, 1357, 2945 i 2946 obręb Krapkowice oraz działka nr 513/1 obręb Ściborowice.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1383.2024.pdf (275,06KB)