Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 06.05.2024 r. wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie Krapkowickiego Domu Kultury wraz z montażem urządzenia wewnątrz budynku do ruchu osób niepełnosprawnych; budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami  postojowymi na terenie działek nr 2822, 2846, 2823 obręb Krapkowice.

 

 

 

                                                                                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                                                                  /-/ Katarzyna Kubacka

                                                                                                                                 Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Urbanistyki