Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do zbycia jako odszkodowanie w formie nieruchomości zamiennej - działka  nr 2791 obręb Krapkowice.

Do pobrania:

PDFZarzadzenie 1374 2024.pdf (222,36KB)