Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do zbycia jako odszkodowanie w formie nieruchomości zamiennych - działki  nr 2087, 2090, 2092, 2093, 2100, 321, obręb Krapkowice.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1370 2024.pdf (229,07KB)