Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat – część działki nr 3421, działki nr 3479 i nr 1346, część działki nr 2450, 654, 3252 i 3098 obręb Krapkowice oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym część działki nr 3989 obręb Krapkowice.

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1368 2024.pdf (274,68KB)
PDFZarządzenie 1369 2024.pdf (261,04KB)