W Wielką Sobotę PSZOKi będą nieczynne

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Informujemy, że w Wielką Sobotę tj. 30 marca 2024 roku Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Limanowskiego 61 oraz Piastowskiej 38C w Krapkowicach będą nieczynne.