Żywocice

Na drodze z Krapkowic w kierunku Głogówka znajduje się wieś Żywocice. Jej nazwa wywodzi się od nazwy osobowej „Żywot(a)”. Żywocice miały powstać pod koniec XIII wieku.

Po raz pierwszy wioska ta została wymieniona w "Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego" ok. 1300 roku jako "Ziboczicz". W 1453 roku Żywocice zostały wymienione, jako "Zywotitz", a w roku 1534 jako " Zibetitz". W 1845 roku wioskę wymieniono, jako "Zywodczutz" oraz pod nazwą "Zywodcyce". Liczyła wtedy 408 mieszkańców, 43 budynki. Z wioską były związane trzy folwarki oraz młyn wodny. W roku 1934 nazwę Żywocice przemianowano na "Oderwiese".

Żywocie po względem kościelnym należały przez stulecia do parafii krapkowickiej. Po zbudowaniu kościoła pod wezwaniem św. Floriana w 1985 roku utworzono samodzielna parafię, w skład której weszła Pietna i Ligota Krapkowicka.

Z inicjatywą budowy kościoła wystąpił proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Krapkowicach ks. Stanisław Nieszporek. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 15 maja 1983 roku. Dzięki mieszkańcom Żywocic i Pietnej oraz sołtysom: Herbertowi Jendrysek, Bernardowi Dudek oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej przystąpiono do budowy kościoła. W dniu 21 czerwca 1983 roku Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pobytu na Górze św. Anny poświęcił kamień węgielny pod budowę nowego kościołów w Żywocicach. W dniu 6 stycznia 1985 roku konsekracji w niewykończonym kościele dokonał arcybiskup opolski ks. prof. Alfons Nosol. Patronem parafii został św. Florian, z uwagi na liczny udział strażaków z Żywocic i Pietnej przy budowie kościoła.

Na ulicy Kozielskiej znajduje się stary cmentarz, na którym zaprzestano pochówku w 1934 roku. Przez wiele lat nekropolia była opuszczona, ale dzięki inicjatywie sołtysa Bernharda Krolla cmentarz uporządkowano (1992-1995). Znajduje się tu marmurowy krzyż z 1915 roku z figurą Matki Boskiej, ufundowany przez nauczyciela z Żywocic Josepha Reinkober, który zginął w 1914 roku i został tam pochowany.  W 1996 roku ustawiono tam również pomnik upamiętniający mieszkańców wsi poległych w obu wojnach światowych.

Podążając dalej ul. Kozielską dojdziemy do przydrożnej kaplicy – dzwonnicy. Do czasu wybudowania kościoła odbywały się w niej ważne uroczystości kościelne i nabożeństwa. Dzwon umieszczony w kaplicy oznajmia mieszkańcom południe – Anioł Pański i śmierć mieszkańca wsi.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wybudowanym w 1885 – 1889 roku, znajduje się bojowy konny wóz strażacki z pompą ręczną z 1911 roku. Po przeciwnej stronie znajduje się mała kapliczka z obrazem i figurą Matki Boskiej, św. Jana Nepomucena i nieznanego świętego.

Żywocice jako jedna z niewielu wiosek w okolicy posiada swoją stronę internetową: www.zywocice.pl 

Żywocice od lat odnoszą znaczące sukcesy w organizowanych przez gminę, powiat czy też województwo konkursach koron żniwnych. Pierwszych miejsc nie sposób już policzyć. W 2002 roku żywocicka korona wystawiana była na dorocznych targach „Zielony Tydzień” w Berlinie, gdzie wzbudziła duże zainteresowanie i uwagę bardzo wielu zwiedzających.

Sołtysi:

  • Herbert Rosenberg,
  • Herbert Jendrysek,
  • Bernard Dudek,
  • 1990-1994 - Bernhard Kroll,
  • 1994-2019- Szczepan Bryś,
  • 2019-2029 - Anna Wojtala.

Żywocice_kościół.jpeg Korona żniwna_dożynki gminne 2005.jpeg Żywocice  Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach

 

www.zywocice.pl