Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Dzielą się swoim doświadczeniem, doradzają i inicjują – członkowie Gminnej Rady Seniorów. 15 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbyło się ostatnie oficjalne posiedzenie Rady pierwszej kadencji. Korzystanie z komunikacji miejskiej przez seniorów, bieżące remonty chodników i zmiana siedziby Domu Dziennego Pobytu. Między innymi te tematy zdominowały posiedzenie. „Gmina Krapkowice złożyła już wniosek na utworzenie Klubu Senior + w budynku po bibliotece na ulicy Sądowej. Koszt modernizacji i dostosowania budynku do potrzeb seniorów powinien wynieść około 400 tysięcy złotych. Wnioskowaliśmy o 200 tys., około 170 tys. będą stanowiły środki własne gminy Krapkowice” mówił burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura. 

2b.jpeg

To było bardzo merytoryczne posiedzenie, które zakończyło się wręczeniem podziękowań. „Jesteście pionierami w gminie Krapkowice. Pierwsza kadencja Rady pokazała nam, jak ważne jest to ciało doradcze. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, w szczególności za działania w zakresie zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów i wspierania aktywności ludzi starszych” mówił burmistrz.