Działaj Lokalnie 2024

Stowarzyszenie Kraina św. Anny we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce organizuje konkurs grantowy „DZIAŁAJ LOKALNIE 2024”. 

Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu rozpoczyna się 15 marca 2024 r. i potrwa do 15 kwietnia 2024 roku. Podobnie jak w zeszłym roku grant do 6000 zł, a czas realizacji projektów 3-6 miesięcy. W konkursie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 2. zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 3. oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 4. grup nieformalnych (w tym stowarzyszeń zwykłych niezarejestrowanych, oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej).
 5. grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Działaj Lokalnie 2024.png

W tym roku w ramach programu Działaj Lokalnie 2024 zostały uruchomione cztery ogólnokrajowe ścieżki tematyczne:

 1. Działaj Lokalnie i solidarnie z Ukrainą
 2. Działaj ekologicznie
 3. Młodzież działa lokalnie
 4. Jubileusze wolnej Polski.

Są to sugerowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce tematy do realizacji tegorocznych projektów. W tym roku obowiązuje nowy generator wniosków -  https://generatorspoleczny.pl.

W związku z powyższą informacją zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programie na spotkania stacjonarne i online, w trakcie których zostanie Państwo zapoznani z zasadami programu oraz nowym generatorem.

Program:

 1. Podstawowe zasady udział w programie Działaj Lokalnie 2023.
 2. Generator społeczny.
 3. Podpisywanie elektroniczne – Autenti.
 4. Rozliczenia dotacji.
 5. Pytania i odpowiedzi.

 Terminy spotkań:

- 21.03.2024 roku, godz. 15:00, stacjonarnie, biuro Stowarzyszenia Kraina św. Anny w Krapkowicach

- 18.03.2024 roku, godz. 18:00, spotkanie on-line poprzez platformę ZOOM

- 25.03.2024 roku, godz. 11:00, spotkanie on-line poprzez platformę ZOOM

- 08.04.2024 roku, godz. 14:00, spotkanie on-line poprzez platformę ZOOM

Na wszystkie spotkania można zgłosić się poprzez formularz zgłoszeniowy, pod linkiem: https://forms.gle/tLUxG4u74N7gvsrp6

Linki do spotkań online zostaną wysłane w terminie późniejszym na adresy email podane w formularzu zgłoszeniowym.

Na Państwa telefony w godzinach pracy biura, pod numerem telefonu 575 750 122 czeka Beata Żmuda, Koordynator DZIAŁAJ LOKALNIE.  

Kategorie strony: Pozostałe