IX posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

W piątek, 15 marca 2024 roku o godz. 10:00 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach odbędzie się IX posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Krapkowicach I Kadencji.

Porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

3.  Omówienie zagadnień dot. potrzeby remontów ulic i chodników w mieście.

4.  Omówienie zagadnienia dot. powstania w mieście Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.

5.  Projekt do realizacji „Poznaj swojego seniora- sąsiedzka pomoc”.

6. Omówienie zagadnienia dot. rozszerzenia pętli autobusowej  komunikacji miejskiej w dni wolne od pracy na trasie Krapkowice-Gogolin.

7.  Dyskusja, wolne wnioski.

8.  Zakończenie posiedzenia.                                                      

  

                                                                                                                       

                                                        Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

                                                    /-/ Anna Moch

Kategorie strony: Dla seniora