Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Osiedle 1000 lecia 7/15, działka 1451, obręb Krapkowice.

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie 1336-2024.pdf (218,73KB)