NOWE SALE OFICJALNIE OTWARTE

W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Krapkowicach zorganizowano spotkanie inauguracyjne z okazji otwarcia nowych sal przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Była to okazja do wspólnego przedyskutowania dalszego rozwoju przedszkola, które jest jedyną placówką w naszej gminie przystosowaną do opieki nad dziećmi ze zwiększonymi potrzebami rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyło około dwudziestu rodziców, pracownicy przedszkola na czele z dyrektor Ewa Dziergas-Węgrzyn, burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz naczelnik Wydziału Oświaty Jolanta Myśluk.

 

Celem spotkania było zaprezentowanie rodzinom nowych sal terapeutycznych oraz spotkanie rodzin z burmistrzem, w celu dyskusji na temat pomysłów i inicjatyw na rzecz rodzin dzieci z niepełnosprawnościami. Jest to kontynuacja działań nowopowstałej grupy wsparcia dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością OKR Kids przy PP2. Podczas spotkania rodzice wyszli z inicjatywą założenia stowarzyszenia, które będzie miało na celu promocję oraz integrację rodzin dzieci z niepełnosprawnościami z PP2

Spotkanie przebiegało w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze, a rodzice chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, ale i trudnościami, z którymi na co dzień się mierzą.

- Cały nasz zespół jest zdania, że to nowy etap w życiu naszej placówki. Poprawa jakości życia rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami poprzez podnoszenie jakości opieki to nasz cel. W przyszłości będziemy się starać jak najlepiej sprostać potrzebom tych rodzin. Podczas spotkania padły pierwsze pomysły i zaproponowano organizację warsztatów, spotkań i szkoleń dla rodziców wraz z dziećmi – komentuje dyrektor Dziergas-Węgrzyn.

Nowe sale tworzą przyjazne i stymulujące środowisko. W obiekcie wymieniono całą stolarkę okienną, drzwi wewnętrzne i wejściowe, a przy okazji odnowiono część elewacji wraz z odrębnym wejściem. Sale te będą miejscem doświadczania świata, które nie tylko będzie fascynującym miejscem nauki, ale także ciekawych grupowych zajęć Treningu Umiejętności Społecznych.

- Takie spotkania rozwijają i dają nam, urzędnikom możliwość wyciągnięcia wniosków i konkretyzować kierunki działań. To kolejny, ale na pewno nie ostatni etap rozwoju tej placówki. – dodaje burmistrz Kasiura

Kategorie strony: Edukacja